Đào tạo doanh nghiệp

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CHO CHỦ DOANH NGHIỆP

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CHO CHỦ DOANH NGHIỆP
21/10/2016 08:46:25557 lượt xem

Giám đốc hoặc Chủ doanh nghiệp không cần biết nghiệp vụ kế toán, nhưng chí ít cũng phải nắm được những nguyên tắc cơ bản của kế toán, biết xem xét báo cáo và sổ sách kế toán và biết cách kiểm soát kế toán. Chuyên đề này nhằm trang bị…

Xem tiếp

KẾ TOÁN THUẾ CHUYÊN SÂU

KẾ TOÁN THUẾ CHUYÊN SÂU
21/10/2016 08:46:25671 lượt xem

Trong mỗi kế toán viên luôn tự ý thức được việc hàng ngày phải update, cập nhật các thông tư, nghị định mới nhất của cơ quan thuế. Vậy kế toán thuế cần trang bị cho mình những gì để có thể làm tốt công việc kế toán thuế hàng ngày..

Xem tiếp

KẾ TOÁN THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP TRONG NĂM

KẾ TOÁN THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP TRONG NĂM
21/10/2016 08:46:25619 lượt xem

Khoá học kế toán tổng hợp do trung tâm KẾ TOÁN TANO đào tạo dựa trên chứng từ sống thực tế của công ty, doanh nghiệp trong năm. Do đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm làm kế toán trưởng sẽ trực tiếp giảng dạy, truyền kinh nghiệm, kiến thức, thủ thật kế…

Xem tiếp
Kế toán TANO