DỊCH VỤ KẾ TOÁN

HOÀN THIỆN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

HOÀN THIỆN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
20/10/2016 15:12:22734 lượt xem

“Hoàn thiện báo cáo tài chính cuối năm” nhằm tháo gỡ, hoàn thiện hệ thống kế toán, tiết kiệm chi phí, giảm thiểu rủi ro cho các doanh nghiệp khi quyết toán thuế.

Xem tiếp

TƯ VẤN TÀI CHÍNH, KIỂM SOÁT NỘI BỘ, KẾ TOÁN, THUẾ

TƯ VẤN TÀI CHÍNH, KIỂM SOÁT NỘI BỘ, KẾ TOÁN, THUẾ
20/10/2016 15:12:22520 lượt xem

Để có thể lên được một báo cáo tài chính và sổ sách cuối năm cho doanh nghiệp, đảm bảo hồ sơ kế toán, báo cáo quyết toán thuế phù hợp với quy định của pháp luật đòi hỏi một người kế toán ngoài tính cẩn thận, tỉ mỉ còn…

Xem tiếp

KẾ TOÁN THƯỜNG XUYÊN CHO DOANH NGHIỆP

KẾ TOÁN THƯỜNG XUYÊN CHO DOANH NGHIỆP
20/10/2016 15:12:22602 lượt xem

Hiện nay, việc sử dụng Dịch vụ kế toán trọn gói đang là sự lựa chọn phù hợp với xu hướng hiện đại. Các doanh nghiệp tìm đến dịch vụ kế toán trọn gói vì tính nhanh nhẹn trong việc cập nhật kịp thời những thay đổi của văn bản pháp luật, sự…

Xem tiếp
Kế toán TANO