Dịch vụ ngắn hạn khác

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP
02/11/2016 12:03:08502 lượt xem

"Quyết định giải thể phải được gửi cho các chủ nợ kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ; nêu rõ phương thức thanh toán, cách thức và thời hạn"...

Xem tiếp

ĐÓNG MỞ MST, CHUYỂN QUẬN

ĐÓNG MỞ MST, CHUYỂN QUẬN
02/11/2016 11:40:41623 lượt xem

Đóng mã số thuế là trường hợp trạng thái mã số thuế của doanh nghiệp trên hệ thống dữ liệu của cơ quan thuế bị khóa, công ty bị ngừng hoạt động do đống mã số thuế, không thể thực hiện các công việc như: nộp tờ khai, nộp thuế,…

Xem tiếp

HOÀN THUẾ

HOÀN THUẾ
02/11/2016 11:06:27468 lượt xem

Tư vấn hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp...

Xem tiếp

THÀNH LẬP CÔNG TY, PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN LẦN ĐẦU

THÀNH LẬP CÔNG TY, PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN LẦN ĐẦU
31/10/2016 20:44:59472 lượt xem

Chuyên môn hóa các dịch vụ dành cho doanh nghiệp bao gồm tư vấn và hỗ trợ các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp mới thành lập và sau khi thành lập, TANO TAX sẽ thay mặt bạn thực hiện tất cả các công việc pháp lý cần thiết để…

Xem tiếp

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VSATTP

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VSATTP
01/11/2016 11:14:29445 lượt xem

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các cá nhân, tổ chức, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thì liên hệ TANO TAX để được hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện Vệ sinh an toàn…

Xem tiếp
Kế toán TANO