Dịch vụ

HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:

- Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;

- Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

- Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, và Công ty TNHH 2 thành viên trở lên không có quyền phát hành cổ phần.

HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN:

- Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp;

-  Điều lệ Công ty;

- Danh sách thành viên;

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

+ Bản sao Giấy tờ chứng thực cá nhân;

+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

+ Trường hợp không phải Chủ sở hữu hoặc NĐDTPL của doanh nghiệp trực tiếp đến nộp hồ sơ thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (1. Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

+ Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực;

+ Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp và tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp; hoặc

+ Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là tư vấn của Công ty TNHH TANO Việt Nam về vấn đề hồ sơ thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên, hy vọng tư vấn của chúng tôi sẽ giúp ích cho các bạn trong công việc và cuộc sống. Nếu có vấn đề gì còn vướng mắc vui lòng liên hệ đến tổng đài của chúng tôi để được tư vấn.

 

Tags
5
(100%)/ 5 Sao
1 Bình chọn

Đăng ký dịch vụ

Tin liên quan

06/12/2017 09:15:17 | 0 Bình luận

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Kế toán TANO