Kỹ năng cuộc sống

Giao tiếp Công sở

Giao tiếp Công sở
11/12/2017 14:05:58247 lượt xem

Giao tiếp và cách ứng xử tại nơi làm việc

Xem tiếp

Đừng bao giờ

Đừng bao giờ
11/11/2017 09:33:51238 lượt xem

Xem tiếp

CON ẾCH ĐIẾC

CON ẾCH ĐIẾC
20/09/2017 15:30:57868 lượt xem

CON ẾCH ĐIẾCMột bầy ếch đi dạo trong rừng và có hai con bị rơi xuống một cái hố sâu. Tất cả các con ếch còn lại trong bầy đều bu quanh miệng hố để kéo chúng lên.Một bầy ếch đi dạo trong rừng và có hai con bị rơi…

Xem tiếp

CÂU CHUYỆN VỀ NHỮNG HẠT MUỐI

CÂU CHUYỆN VỀ NHỮNG HẠT MUỐI
20/06/2017 14:39:23276 lượt xem

Xem tiếp

QUỸ ĐẠO MẶC ĐỊNH

QUỸ ĐẠO MẶC ĐỊNH
13/06/2017 13:45:33258 lượt xem

Xem tiếp
Kế toán TANO