THÔNG TƯ 193/2015/TT-BTC (24/11/2015)

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Quy định số 20912013ND-CP ngày 18/12/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT.

 

Click Dowload tại đây 

Tags
0
(0%)/ 5 Sao
0 Bình chọn

Đăng ký dịch vụ

Tin liên quan

01/11/2016 08:41:10 | 0 Bình luận

SỬA ĐỔI BỔ SUNG LUẬT THUẾ TTĐB

Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi,…

01/11/2016 07:54:42 | 0 Bình luận

CÔNG VĂN 29259 /CCT-TTHT (30/12/2015)

UBND thành phố Hà Nội đẩy mạnh triển khai chương trình nộp thuế điện tử.Nộp thuế điện tử là dịch vụ công trực tuyến được Chi cục thuế quận Hoàng Mai triển khai với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, tiết kiệm chi phí, thời…

01/11/2016 00:25:33 | 0 Bình luận

NGHỊ ĐỊNH 16/2016/NĐ-CP

Chính phủ ban hành Nghị định 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.  

Kế toán TANO