Thông tư nghị định

SỬA ĐỔI BỔ SUNG LUẬT THUẾ TTĐB

SỬA ĐỔI BỔ SUNG LUẬT THUẾ TTĐB
01/11/2016 08:41:10408 lượt xem

Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi,…

Xem tiếp

TỔNG CỤC THUẾ BAN HÀNH CÔNG VĂN 1047/TCT-CS GIỚI THIỆU NỘI DUNG THÔNG TƯ 21/2016/TT-BTC

TỔNG CỤC THUẾ BAN HÀNH CÔNG VĂN 1047/TCT-CS GIỚI THIỆU NỘI DUNG THÔNG TƯ 21/2016/TT-BTC
21/10/2016 14:44:43426 lượt xem

Ngày 16/3/2016, Tổng Cục Thuế ban hành Công văn 1047/TCT-CS giới thiệu nội dung Thông tư 21/2016/TT-BTC Theo đó, các tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ (SPCNHT) thuộc Danh mục SPCNHT ưu tiên phát triển trên lãnh thổ Việt Nam thực hiện khai thuế GTGT như sau...

Xem tiếp

NGHỊ ĐỊNH 16/2016/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 16/2016/NĐ-CP
01/11/2016 00:25:33684 lượt xem

Chính phủ ban hành Nghị định 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.  

Xem tiếp

CÔNG VĂN 29259 /CCT-TTHT (30/12/2015)

CÔNG VĂN 29259 /CCT-TTHT (30/12/2015)
01/11/2016 07:54:42401 lượt xem

UBND thành phố Hà Nội đẩy mạnh triển khai chương trình nộp thuế điện tử.Nộp thuế điện tử là dịch vụ công trực tuyến được Chi cục thuế quận Hoàng Mai triển khai với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, tiết kiệm chi phí, thời…

Xem tiếp

THÔNG TƯ 193/2015/TT-BTC (24/11/2015)

THÔNG TƯ 193/2015/TT-BTC (24/11/2015)
01/11/2016 08:16:02511 lượt xem

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Quy định số 20912013ND-CP ngày 18/12/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT.

Xem tiếp
Kế toán TANO