Truyện vui nhà kế

THƠ TÌNH KẾ TOÁN

THƠ TÌNH KẾ TOÁN
08/11/2017 09:13:51175 lượt xem

Xem tiếp

SUY NGHĨ CHÚT

SUY NGHĨ CHÚT
13/09/2017 16:21:20173 lượt xem

SUY NGHĨ CHÚT! “Việt Nam là mô hình kỳ lạ nhất thế giới: Nước… không chịu phát triển!” Đọc nội dung này của Cô Phạm Chi Lan đã hơn 01 năm rồi mà chưa có thời gian góp thêm chút "CÁT". Hôm nay nhân vừa nhận cuộc điện thoại của…

Xem tiếp

BÀI THƠ CON SỐ

BÀI THƠ CON SỐ
20/06/2017 09:02:41200 lượt xem

Xem tiếp
Kế toán TANO