Tư vấn hỏi đáp online

Số thuế Tiêu thụ đặc biệt không được khấu trừ hết có được tiếp tục khấu trừ cho lô hàng khác không?

Số thuế Tiêu thụ đặc biệt không được khấu trừ hết có được tiếp tục khấu trừ cho lô hàng khác không?
24/03/2017 09:32:42875 lượt xem

Số thuế Tiêu thụ đặc biệt không được khấu trừ hết có được tiếp tục khấu trừ cho lô hàng khác không?

Xem tiếp

KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
02/11/2016 13:42:27520 lượt xem

Doanh thu năm 2013 của doanh nghiệp là 45 tỷ đồng nên theo quy định của Thông tư 151 thì doanh nghiệp tôi thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý từ ngày 01/10/2014. Tháng 11/2014 Thanh tra của Cơ quan thuế vào thanh tra và qua kết…

Xem tiếp

THU NHẬP NÀY CÓ CHỊU THUẾ TNCN

THU NHẬP NÀY CÓ CHỊU THUẾ TNCN
01/11/2016 10:09:34455 lượt xem

Doanh nghiệp ngành may mặc, hàng tháng chúng tôi có chi phụ cấp độc hại cho người lao động trực tiếp sản xuất trong bảng lương là 5% trên mức lương chính (mức lương theo hợp đồng lao động). Vậy khi người lao động nhận khoản thu nhập này có…

Xem tiếp
Kế toán TANO