Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

TUYỂN DỤNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

CÔNG TY TNHH TANO VIỆT NAM – Đại lý thuế
- Chuyên tư vấn dịch vụ Kế Toán Thuế và Đào tạo kế toán thực hành thực tế.
- Có những giải pháp tốt nhất, tối ưu nhất về Kế toán - Thuế, Luật doanh nghiệp nhằm giúp Doanh Nghiệp - Công ty - Cá nhân tối đa hóa lợi ích và giảm thiểu chi phí cho sự phát triển kinh doanh của mình.
Do nhu cầu công việc, chúng tôi cần tuyển dụng : GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Hoạch định: Phối hợp với Ban điều hành xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, mục tiêu dài hạn. Điều hành các Phòng / Ban Công ty để xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu cho từng bộ phận đảm bảo hoàn thành mục tiêu chung của Công ty.
Quản trị: Giám sát Công việc và đưa ra quyết định và đề xuất đúng đắn những giải pháp, chiến lược,… với Ban điều hành, xây dựng hệ thống quy trình quy định cấp công ty và các bộ phận. Đảm bảo hệ thống quản trị được cập nhật và hoạt động hiệu quả. 
Marketing: Chỉ đạo và giám sát việc xây dựng kế hoạch, mục tiêu marketing dài và ngắn hạn; đánh giá định kỳ các kênh marketing cho sản phẩm, dịch vụ của Công ty. Chỉ đạo công tác xây dựng, triển khai các kế hoạch marketing nhằm đẩy mạnh thương hiệu của Công ty trên thị trường Định kỳ đánh giá và điều chỉnh kế hoạch, hoạt động marketing. 

Kinh doanh: Đinh hướng việc tổ chức xây dựng và phát triển các kênh bán hàng cho Công ty. Phối hợp với Ban điều hành để hoạch định, xây dựng tiêu chuẩn cho từng kênh bán hàng. Thiết lập và duy trì mối quan hệ đối nội, đối ngoại liên quan đến quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác kinh doanh Đánh giá và theo dõi hiệu quả hoạt động của từng kênh bán hàng.
 Nhân sự Xây dựng kế hoạch nhân sự, nguồn nhân sự dài và ngắn hạn; trực tiếp tham gia tuyển dụngnhân sự cho công ty. Xây dựng cơ chế lương, khen thưởng phù hợp với chiến lược và mục tiêu của Công ty. 

Tài chính: Xây dựng ngân sách, định mức chi phí về Dự án. Định kỳ theo dõi kiểm soát và đánh giá, điều chỉnh ngân sách và định mức chi phí.

 Kiểm soát: Xây dựng hệ thống kiểm soát hoạt động cho Công ty. Xây dựng bộ máy và tổ chức hệ thống kiểm soát đã được phê duyệt.

 Báo cáo: Chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện hệ thống báo cáo đối với Giám đốc điều hành cho Ban điều hành theo quy định của công ty. Dựa trên các nhiệm vụ trên, bạn có thể xây dựng bảng nhiệm vụ chi tiết hàng ngày, hàng tuần, quy trình và hướng dẫn làm việc.

Quyền lợi được hưởng

**

Tags
0
(0%)/ 5 Sao
0 Bình chọn

Đăng ký dịch vụ

Tin liên quan

11/12/2017 14:00:37 | 0 Bình luận

Tuyển dụng Trợ lý Giám đốc

TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH TANO VIỆT NAM – Đại lý thuế - Chuyên tư vấn dịch vụ Kế Toán Thuế và Đào tạo kế toán thực hành thực tế. - Có những giải pháp tốt nhất, tối ưu nhất về Kế toán - Thuế, Luật doanh…

30/11/2017 10:11:50 | 0 Bình luận

TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH TANO VIỆT NAM – Đại lý thuế - Chuyên tư vấn dịch vụ Kế Toán Thuế và Đào tạo kế toán thực hành thực tế. - Có những giải pháp tốt nhất, tối ưu nhất về Kế toán - Thuế, Luật doanh…

09/11/2017 17:19:41 | 0 Bình luận

TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH

Kế toán TANO