Tuyển dụng

Tuyển dụng Trợ lý Giám đốc

TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH TANO VIỆT NAM – Đại lý thuế
- Chuyên tư vấn dịch vụ Kế Toán Thuế và Đào tạo kế toán thực hành thực tế.
- Có những giải pháp tốt nhất, tối ưu nhất về Kế toán - Thuế, Luật doanh nghiệp nhằm giúp Doanh Nghiệp - Công ty - Cá nhân tối đa hóa lợi ích và giảm thiểu chi phí cho sự phát triển kinh doanh của mình.
Do nhu cầu công việc, chúng tôi cần tuyển dụng : TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC
** 

Tags
1
(20%)/ 5 Sao
1 Bình chọn

Đăng ký dịch vụ

Tin liên quan

30/11/2017 10:11:50 | 0 Bình luận

TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH TANO VIỆT NAM – Đại lý thuế - Chuyên tư vấn dịch vụ Kế Toán Thuế và Đào tạo kế toán thực hành thực tế. - Có những giải pháp tốt nhất, tối ưu nhất về Kế toán - Thuế, Luật doanh…

28/11/2017 11:25:11 | 0 Bình luận

TUYỂN DỤNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

TUYỂN DỤNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

09/11/2017 17:19:41 | 0 Bình luận

TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH

Kế toán TANO